Degene die lid willen worden kunnen hieronder het aanmeldingsformulier invullen.

  Naam:
  Voornamen:
  Geboortedatum:
  Adres:
  Huisnummer:
  Postcode:
  Woonplaats:
  GSM nr:
  E-mail:
  Tel nr:

  Was U reeds lid van zo’n vereniging?JaNee

  Zo ja bij welke vereniging:

  Zijn de financiële verplichtingen daar volledig voldaan ?JaNee

  De contributie van de “Sportfokkers”Neer e.o. bedraagt € 30,- per jaar.
  Deze kan in 2 termijnen betaalt worden.
  Jeugdleden zijn gratis lid en is t/m het jaar waarin hij of zij 16 jaar wordt.

  De contributie van de bond waarvan iemand lid is wordt apart verrekend, incl. het sportblad.
  Het abonnement op een sportblad is verplicht, niet voor jeugdleden.

  Contributie innen d.m.v. automatische incasso, indien accoord vermelding van

  IBAN+ Bankrek.nr

  Welk ras dieren fokt u

  En in welke kleur

  Geeft hiermee kennis lid te willen worden van de”SPORTFOKKERS” Neer e.o.

  De privacy voorwaarden die gelden voor dit contact formulier zijn te vinden onder het kopje links.