Historie

Het ontstaan van de vereniging is begonnen in de molen van voederhandel Geenen in Neer als bijnaam Enkes Harie, Op een maandagmorgen kwamen daar enkele mensen om konijnenvoer te halen teweten de heren G.Smeets, Th.Roeven, W.Versteegen, L.Scheenen en L.v.Gansewinkel.

Alle fokten al konijnen of pluimvee en waren lid bij een andere vereniging, maar het gesprek kwam er om in Neer een vereniging op te richten. Op 25 november 1962 was er een vergadering in café Timmermans bij de kerk. Buiten de al eerder genoemde leden was ook de heer Dings uit Heythuysen aanwezig om mee te praten over de oprichting en vanaf deze vergadering zou propaganda gemaakt worden voor het aantrekken van leden. De oprichtingsvergaderingen werden veelal samen met de vereniging de Eendracht uit Venlo besproken omdat bij die vereniging diverse leden uit Neer e.o. lid waren, en besloten werd om daar ook nog een jaar lid te blijven zodat in alle rust de vereniging kon worden opgericht. In januari 1963 kreeg de vereniging de naam van Neerse Sportfokkers met de letters NS.

Op 1 januari 1964 was de oprichting definitief en telde de vereniging al 17 leden. Er werd in dat jaar door de vereniging Venlo aan Neer een zomertentoonstelling toegekend waardoor de kas wat gespekt kon worden en ja hoor de show slaagde goed en er bleef een mooi batig saldo over. Met het houden van veel kienavonden in Neer en Nunhem heeft de vereniging zich goed gepresenteerd naar de buitenwereld en werden de eerste tentoonstellingskooien gekocht Van de oprichters is op dit moment Lei van Gansewinkel nog altijd lid en zeer nauw betrokken bij onze vereniging waarvoor hij enorm veel werk heeft verzet op voor en achtergrond. Ook onze vereniging heeft wel de een of andere wijziging ondergaan zo werd de naam aangepast is de “Sportfokkers” Neer e.o. en ook de letters voor tatoeëren moest van de bond gewijzigd worden in NV. Op dit moment heeft de vereniging aan het Ligteveld in Neer een mooie bergruimte gebouwd voor de opslag van TT kooien en andere bescheiden van de vereniging en tellen wij meer als 50 leden verdeeld in alle diergroepen.

Ook proberen wij zeker om de 2 jaar een open show te organiseren en geven wij onze medewerking aan de Maasdalshow. Wij hebben een goed samenwerkend jong bestuur en hebben op dit moment zeven jeugdleden die opgevangen worden door een bestuurslid voor jeugdzaken.