Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dhr. F. Vos
Dr. Meuwissenstraat 20
6074 BX Melick

0475-5310480613640127
frankvos6@hotmail.com

NL55 RABO 0135717973

Kijk hier op onze FACEBOOKpagina van De Sportfokkers Neer