Ere-voorzitter Sjaak van den Beucken
Voorzitter Vacature (2021-2024)
Secretaris F. Vos (2022-2025)
Penningmeester F. Vos (2022-2025)
Commissarissen H. Bremmers (2021-2024)
J. v. Dijck (2020-2023)
D. Hendrikx (2020-2023)
P. Puts (2022-2025)
F. v. Wijlick (2020-2023)
Ere-lid L. v. Gansewinkel
Kascontrolecommissie 2020 Sjaak v.d.Beucken
Wiel Peeters
 Merian Hulshorst (Reserve)