Ere-voorzitter Sjaak van den Beucken
Voorzitter Vacature (2018-2021)
Secretaris H. Dirkx (2019-2022)
Penningmeester H. Dirkx (2019-2022)
Commissarissen H. Bremmers (2018 – 2021)
J. v. Dijck (2020-2023)
D. Hendrikx (2020-2023)
P. Puts (2019-2022)
F. v. Wijlick (2020-2023)
Ere-lid L. v. Gansewinkel
Kascontrolecommissie 2019 Mary Bronckhorst
Sjaak van den Beucken
 Wiel Peeters (Reserve)